Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji w Piotrkowie Trybunalskim dnia 10.11.2021 r.

 W dniu 10.11.2021 r. około godz. 12:00 awarii uległ system łaczności na automatycznej stacji pomiarowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 13.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki ze stacji nie wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl. Po przywróceniu łączności dane będą znowu dostępne.