Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.11.2021r.

Prognozowane na dni 14.11.2021r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują miasta: Łódź i Zgierz.