Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia jednogodzinnego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia jednogodzinnego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki w powietrzu na części województwa mazowieckiego.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.