Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji w Kutnie w dn. 17.11.2021 r.

W dniu 17.11.2021 r. około godz. 15:00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej w Kutnie przy ul. 1 Maja 7.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki ze stacji nie wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl. Po przywróceniu łączności dane będą znowu dostępne.