Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w roku 2021.