Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w transmisji danych ze stacji Łódź ul. Jana Pawła II

Informujemy, że w dn. 26.03.2020 r. na stacji monitoringu jakości powietrza w Łodzi – ul. Jana Pawła II nastąpiła awaria urządzenia odpowiadającego za łączność stacji z serwerem GIOŚ. Transmisja danych została przerwana; pomiary są wykonywane.
Wyniki pomiarów zostaną udostępnione po usunięciu awarii i przywróceniu łączności.