Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia dlaszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w 5 stacjach monitoringu jakości powietrza:
1. Nowa Ruda – Jeziorna – stężenie 24-godz.: 139 µg/m3,
2. Wałbrzych – Wysockiego – stężenie 24-godz.: 114 µg/m3,
3. Kłodzko – Szkolna – stężenie 24-godz.: 105 µg/m3,
4. Dzierżoniów – Piłsudskiego – stężenie 24-godz.: 104 µg/m3,
5. Kamienna Góra – Wałbrzyska – stężenie 24-godz.: 103 µg/m3.

Analiza wyników pomiarów ze stacji pomiarowych oraz prognoz jakości powietrza wykazuje ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 28.03.2020 r. na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, natomiast w dniu 29.03.2020 r. na terenie miasta Kłodzko.