Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.03.2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.03.2020 r.