Główny inspektorat ochrony środowiska

Informacja o podwyższonych stężeniach pyłu PM10 w dniu 16 kwietnia 2020 r.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim wystąpiły podwyższone wartości stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Przy czym w tym samym czasie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 były stosunkowo niskie (szczegóły poniżej). Występowaniu wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu sprzyjały wczorajsze warunki meteorologiczne, a szczególnie duże prędkości wiatru wraz z napływem mas powietrza arktycznego, które charakteryzowały się niewielką zawartością pary wodnej, a tym samym niewielkim zachmurzeniem i brakiem opadów. Wysokie prędkości wiatru wraz z utrzymującą się suszą spowodowały wystąpienie  na znacznym obszarze województwa  zjawiska wtórnego unosu cząstek z powierzchni Ziemi. Zjawisko to spowodowało wystąpienie wysokich stężeń pyłu PM10 przy jednoczesnym niskim lub średnim stężeniu pyłu PM2,5.

Stężenia pyłu PM10 w dniu 16 kwietnia 2020 r. nie spowodowały przekroczenia poziomu informowania, jednak na stacjach, zlokalizowanych przy al. Niepodległości i ul. Chrościckiego w Warszawie zanotowano przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wynoszącego 50 µg/m³. Ponadto, dobowe stężenia pyłu PM10 na większości stacji w województwie mazowieckim przekroczyły wartość 40 µg/m³. Poniżej zestawiono średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (obliczone z automatycznych pomiarów 1-godzinnych):

pył PM10:

 • Warszawa, al. Niepodległości – 71,7 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Bajkowa – 49,8 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Chrościckiego – 55,5 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Kondratowicza – 42,8 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Tołstoja – 44,9 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Wokalna – 39,9 µg/m³;
 • Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego – 39,8 µg/m³,
 • Guty Duże – 23,5 µg/m³,
 • Legionowo, ul. Zegrzyńska – 47,6 µg/m³,
 • Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego – 37,7 µg/m³,
 • Otwock, ul. Brzozowa – 41,4 µg/m³,
 • Piastów, ul. Pułaskiego – 49,1 µg/m³,
 • Płock, ul. Reja – 27,5 µg/m³,
 • Radom, ul. Tochtermana – 44,9 µg/m³,
 • Siedlce, ul. Konarskiego – 45,6 µg/m³,
 • Żyrardów, ul. Roosevelta – 43,9 µg/m³.

pyłu PM2,5:

 • Warszawa, al. Niepodległości– 21,6 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Bajkowa– 16,1 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Chrościckiego– 14,4 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Kondratowicza– 14,3 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Tołstoja– 17,3 µg/m³,
 • Warszawa, ul. Wokalna– 12,5 µg/m³;
 • Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego – 13,4 µg/m³,
 • Guty Duże – 11,7 µg/m³,
 • Legionowo, ul. Zegrzyńska – 18,1 µg/m³,
 • Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego – 17,5 µg/m³,
 • Otwock, ul. Brzozowa – 17,3 µg/m³,
 • Piastów, ul. Pułaskiego – 17,7 µg/m³,
 • Płock, ul. Reja – 13,1 µg/m³,
 • Radom, ul. Tochtermana – 16,4 µg/m³,
 • Siedlce, ul. Konarskiego – 16,1 µg/m³,
 • Żyrardów, ul. Roosevelta – 13,6 µg/m³.
   

Stężenia 1-godzinnych pomiarów pyłu PM10 i PM2.5 wczoraj na stacji Warszawa ul. Chrościckiego (16.04.2020 r.)Stężenia 1-godzinnych pomiarów pyłu PM10 i PM2.5 wczoraj na stacji Warszawa al. Niepodległości (16.04.2020 r.)Stężenia 1-godzinnych pomiarów pyłu PM10 wczoraj o 14:30 (16.04.2020 r.)Stężenia 1-godzinnych pomiarów pyłu PM2,5 wczoraj o 14:30 (16.04.2020 r.)

 

Obecnie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacjach monitoringu jakości powietrza w Warszawie są niskie. Nie prognozuje się ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania, alarmowego, ani dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.


Stężenia 1-godzinnych pomiarów pyłu PM10 dzisiaj o 8:30 (17.04.2020 r.)
 

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”, ponadto pod adresem  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution) prezentowane są trzydniowe prognozy jakości powietrza dla obszaru całej Polski w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2), ozonu (O3).