Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenku węgla w Toruniu i Bydgoszczy

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla na stacji pomiarowej przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu i pomiary zostały zawieszone. Wznowienie pomiarów planowane jest na dzień 22 kwietnia przy pomocy analizatora zastępczego.

Informacja uzupełniająca z 24 kwietnia: od 24 kwietnia wyniki tlenku węgla ze stacji przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu są dostępne, natomiast przerwano na pewien czas pomiary tlenku węgla na stacji przy ul. Warszawskiej w Bydgoszczy, ponieważ analizator został zainstalowany w Toruniu. W Bydgoszczy pomiary tlenku węgla prowadzone są nieprzerwanie na stacji pomiarowej przy Placu Poznańskim.

Informacja uzupełniająca z 30 kwietnia: od 30 kwietnia pomiary tlenku węgla na stacji przy ul. Warszawskiej w Bydgoszczy również zostały wznowione.