Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2019.

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach GIOŚ, wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2019 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.

Raport znajduje się w zakładce Publikacje lub bezpośrednio pod linkiem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1183 .

Zachęcamy do lektury!