Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w prowadzeniu automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Jędrzejowie

Informujemy, że z powodu awarii miernika na stacji monitoringu jakości powietrza w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I (kod stacji: SkJedrMieszkMOB) nastąpi przerwa w prowadzeniu automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Pomiary zostaną wznowione niezwłocznie po naprawie analizatora.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.