Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w wykonywaniu pomiarów stężeń pyłu zaw. PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie (powiat łęczycki)

Informujemy, że z powodu problemów technicznych na  stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie w dn. 11.05.2020. nastąpiła przerwa w prowadzeniu pomiarów stężeń pyłu PM10.
Pomiary zostaną uruchomione niezwłocznie po usunięciu awarii.

Aktualizacja

Po usunięciu awarii pomiary stężeń pyłu PM10  zostały wznowione i od godz. 14.00 są transmitowane.