Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji jakości powietrza w Augustowie

Informujemy, że w związku z awarią narzędzia zapewniającego transmisję wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza w mieście Augustów poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie awarii wyniki pomiarów prowadzonych na stacji monitoringu jakości powietrza w Augustowie są gromadzone i zostaną udostępnione na Portalu Jakości Powietrza i w aplikacjach po usunięciu awarii. Aktualna i prognozowana jakość powietrza wskazuję na utrzymanie dobrej jakości powietrza na obszarze Augustowa w najbliższych dniach.