Główny inspektorat ochrony środowiska

Wznowiono wykonywanie pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza w Polańczyku

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza w Polańczyku. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.