Główny inspektorat ochrony środowiska

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Lublińcu

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Lublińcu przy ul. Szymały 3 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i  usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca pyłomierza została przywrócona.