Główny inspektorat ochrony środowiska

Awaria sprzętu pomiarowego w Koninie

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla NO2, NOx, NO ze stacji pomiarowej Koninie spowodowany jest awarią analizatora. O wznowieniu pomiarów zawiadomimy odrębnym komunikatem.