Główny inspektorat ochrony środowiska

Awaria sprzętu pomiarowego w Kaliszu i w Piaskach-Krzyzówce

Informujemy, że brak danych pomiarowych ze stacji pomiarowych w Kaliszu i w Piaskach -Krzyżówce spowodowany jest awarią sprzetu pomiarowego. O wznowieniu pomiarów zawiadomimy odrębnym komunikatem.