Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w województwie kujawsko - pomorskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku przekroczenia w 2020 roku poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (określonego jako stężenie średnie roczne - 1 ng/m3) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w następujących stacjach pomiarowych:

  • Bydgoszcz, ul. Warszawska,
  • Toruń, ul. Dziewulskiego,
  • Włocławek, ul. Gniazdowskiego,
  • Grudziądz, ul. Sienkiewicza,
  • Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi,
  • Brodnica, ul. Kochanowskiego,
  • Ciechocinek, ul. Tężniowa.

Główną przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem jest oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa kujawsko - pomorskiego dostępne są on-line na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2.