Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak pomiarów na stacji w Małogoszczu

Informujemy, że brak pomiarów zanieczyszczeń powietrza na stacji w Małogoszczu (kod stacji: SkMaloSlonec), trwający od godziny 20:00 w dniu 26.05.2020 roku, spowodowany jest awarią zasilania. W związku z tym dane z okresu przerwy w działaniu nie będą możliwe do uzyskania.

Pomiary zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

edit 03.06.2020 r. godz.15:00 Informujemy, że awaria zasilania została usunięta.