Główny inspektorat ochrony środowiska

lubelskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
121,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LbNaleczow-PM10-1g
Nałęczów
PL0602 strefa lubelska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
22.10.2019
Poinformowano WCZK i Zarząd Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home