Główny inspektorat ochrony środowiska

łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
103,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LdRadomsRoln-PM10-1g
Radomsko
PL1002 strefa łódzka
Radomsko - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
22.10.2019
http://www.wios.lodz.pl/Aktualnosci,46