Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
104,2 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlCzestoArmK-PM10-1g
Częstochowa
PL2404 miasto Częstochowa
w rejonie dróg w mieście Częstochowa
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S2 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
22.10.2019
Poinformowano WCZK i Zarząd Województwa