Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
102 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlRybniBorki-PM10-1g
Rybnik
PL2402 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska
Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Powiat Rybnicki, Powiat Mikołowski
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
23.10.2019
Powiadomienie do WCZK i Zarządu Województwa, zawierające działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń