Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
119,6 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakAlKras-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
dzielnica I Krakowa w rejonie oddziaływania ruchu komunikacyjnego w Al. Trzech Wieszczów
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
23.10.2019
8,1
powiadomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl