Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
108,6 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpTarRoSitko-PM10-1g
Tarnów
PL1202 miasto Tarnów
centrum Tarnowa
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
23.10.2019
39,5
powiadomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zarządu Województwa
https://powietrze.malopolska.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl