Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
153,6 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
SlRybniBorki-PM10-1g
Rybnik
PL2402 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska
Rybnik
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
25.10.2019
powiadomienie do WCZK zawierające informacje o proponowanych zachowaniach ludności oraz działaniach, które powinny być podjęte