Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
101,9 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlZawGalczyn-PM10-1g
Zawiercie
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
25.10.2019
powiadomienie wysłane przez RWMŚ w Katowicach do WCZK zawiera zalecane zachowania ludności oraz określa działania niezbędne do podjęcia