Główny inspektorat ochrony środowiska

łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
109,3 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LdPabiKonsta-PM10-1g
Pabianice
PL1001 Aglomeracja Łódzka
Pabianice: centrum miasta - teren zwartej zabudowy.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019
Informację o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do wiadomości do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu podjęcia stosownych czynności.