Główny inspektorat ochrony środowiska

łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
139,5 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LdPioTrKraPr-PM10-1g
Piotrków Trybunalski
PL1002 strefa łódzka
Piotrków Trybunalski: centrum miasta – teren zwartej zabudowy.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019
Informację o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do wiadomości do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu podjęcia stosownych czynności.
https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/programy/item/578-programy-ochrona-%C5%9Brodowiska