Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
102,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlGliwicMewy-PM10-1g
Gliwice
PL2401 Aglomeracja Górnośląska
Gliwice, powiat gliwicki, powiat tarnogórski
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019
Zalecane sposoby zachowania się ludności oraz zakres działań przewidywanych do realizacji określone zostały w powiadomieniu przekazanym przez RWMŚ w Katowicach do WCZK.