Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
174,2 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
SlGoczaUzdroMOB-PM10-1g
Goczałkowice-Zdrój
PL2405 strefa śląska
powiat pszczyński, część powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice).
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
31.10.2019
Zalecane sposoby zachowania się ludności oraz zakres działań przewidywanych do realizacji określone zostały w powiadomieniu przekazanym przez RWMŚ w Katowicach do WCZK.