Główny inspektorat ochrony środowiska

wielkopolskie
Ryzyko
pył zawieszony PM10
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpPoznDabrow-PM10-1g
Poznań
PL3001 Aglomeracja Poznańska
obszar miasta Poznań
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019