Główny inspektorat ochrony środowiska

wielkopolskie
Ryzyko
pył zawieszony PM10
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpKozieosLes-PM10-1g
Koziegłowy
PL3003 strefa wielkopolska
obszar miejscowości Koziegłowy
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019