Główny inspektorat ochrony środowiska

dolnośląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
115,5 µg/m3
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
DsNowRudJezi-PM10-1g
Nowa Ruda
PL0204 strefa dolnośląska
Nowa Ruda
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
31.10.2019
Powiadomiono o przekroczeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiadomienie jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu III zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.
http://air.wroclaw.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl/