Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
154 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
SlZawGalczyn-PM10-1g
Zawiercie
PL2405 strefa śląska
Zawiercie, powiat zawierciański
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
31.10.2019
Zalecane sposoby zachowania się ludności oraz zakres działań przewidywanych do realizacji, określone zostały w powiadomieniu przekazanym przez RWMŚ w Katowicach do WCZK.