Główny inspektorat ochrony środowiska

wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
105,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpPoznRatajeMOB-PM10-1g
Poznań
PL3001 Aglomeracja Poznańska
31.10.2019