Główny inspektorat ochrony środowiska

dolnośląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
130,5 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
DsNowRudJezi-PM10-1g
Nowa Ruda
PL0204 strefa dolnośląska
Nowa Ruda
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
01.12.2019
Powiadomiono o przekroczeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiadomienie jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu III zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings