Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
142,5 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakAlKras-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
28.11.2019
8,1