Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
107,3 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakBulwar-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S2 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
28.11.2019
87,8