Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
118 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpZabieWapie-PM10-1g
Zabierzów
PL1203 strefa małopolska
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
28.11.2019