Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
106,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpZabieWapie-PM10-1g
Zabierzów
PL1203 strefa małopolska
Zabierzów
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
04.12.2019
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/