Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
104,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpSuchaNiesz-PM10-1g
Sucha Beskidzka
PL1203 strefa małopolska
Sucha Beskidzka
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
05.12.2019
19,6
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/