Główny inspektorat ochrony środowiska

opolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
126,8 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
OpNysaRodzie-PM10-1g
Nysa
PL1602 strefa opolska
miasto Nysa44
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
05.12.2019
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przekazano do WCZK i Zarządu Województwa Opolskiego oraz Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current www.opole.pios.gov.pl