Główny inspektorat ochrony środowiska

świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
101,6 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SkJedrMieszkMOB-PM10-1g
Jędrzejów
PL2602 strefa świętokrzyska
Teren miasta i gminy Jędrzejów
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
08.02.2020
Informację o przekroczeniu poziomu informowania (PI) pyłu PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ w Kielcach
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings https://czkw.kielce.uw.gov.pl/