Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
102,6 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpZabieWapie-PM10-1g
Zabierzów
PL1203 strefa małopolska
Zabierzów
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
09.02.2020