Główny inspektorat ochrony środowiska

mazowieckie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
106,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MzWarAlNiepo-PM10-1g
Warszawa
PL1401 Aglomeracja Warszawska
Warszawa dzielnica Śródmieście
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S2 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
17.03.2020
Zalecane sposoby zachowania ludności oraz zakres działań przewidywanych do realizacji określone zostały w powiadomieniu przekazanym przez DMŚ w Warszawie do WCZK i Zarządu Województwa Mazowieckiego.