Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
136,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlTychyTolst-PM10-1g
Tychy
PL2401 Aglomeracja Górnośląska
Miasto Tychy
09.05.2020