Główny inspektorat ochrony środowiska
podlaskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
116,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
PdGrajewoWPoMOB-PM10-1g
Grajewo
PL2002 strefa podlaska
Miasto Grajewo
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
01.10.2020
Informacja o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń została przekazana do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings