Główny inspektorat ochrony środowiska
warmińsko-mazurskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
104,9 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WmBiskupMickMOB-PM10-1g
Biskupiec
PL2803 strefa warmińsko-mazurska
powiat ełcki, olsztyński, piski, giżycki, kętrzyński, olecki, węgorzewski i mrągowski
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
01.10.2020