Główny inspektorat ochrony środowiska
warmińsko-mazurskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
164,1 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
WmGoldJacwie-PM10-1g
Gołdap
PL2803 strefa warmińsko-mazurska
powiat gołdapski
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
01.10.2020